غول بی شاخ و دمی به نام هزینه اضافه بار

هزینه اضافه بار

همه ما صحبت از هفت خان رستم را در شاهنامه فردوسی کبیر شنیده‌ایم و برای بسیاری از ایرانیان سخت است که تجسم عینی هفت خان رستم را در دنیای واقعی ببینند. اما برای عده قلیلی نظیر دانشجویان و آن دسته از شهروندان عزیزی که پروپیمان به زیارت بلاد خارجه، عتبات عالیات یا دانشگاه‌های داخل و خارج مشرف می‌شوند، هزینه اضافه بار و برآمدن بر این مشکل؛ نمونه عینی عبور از هفت خان رستم است. با ما همراه باشید تا در ادامه خان به خان هزینه اضافه بار و میزان بار مجاز ایرلان‌ها را بررسی‌کنیم.

چقدر می‌تونیم بار ببریم؟

چقدر می‌تونیم بار ببریم؟

اولین سوال مهمی که به وجود می‌آید این است که دقیقاً چه میزان بار می‌توانیم با خود حمل‌کنیم؟. در این باره باید گفت که فرض‌کنید قصد مسافرت هوایی را دارید و در این حالت با توجه به نوع صندلی و سطح پروازی اقتصادی، بیزینس و درجه یک می‌توانید مقدار باری در حدود ۲۰ تا ۵۰ کیلوگرم را همراه خود داشته‌باشید. به این نکته توجه‌کنید که هرچه قیمت بالاتر برود میزان حمل بار مجاز نیز افزایش می‌یابد. بنابراین در پروازهای درجه یک میزان اضافه بار حمل‌شده ۵۰ کیلوگرم است و سوای از این مسائل، باید مقررات گمرکی هر فرودگاه و کشور را نیز جهت حمل بار درنظربگیرید.

حالا اضافه بار چیه؟

حالا اضافه بار چیه؟

حال فرض‌کنید که با مشقت و دقت هرچه تمام‌تر باروبندیل خود را بسته‌اید و در فرودگاه مشغول تحویل دادن بارهای خود هستید که ناگهان متصدی به شما می‌گوید که بار اضافه همراه خود دارید. در این صورت دو راه‌حل برای اقدام‌کردن پیش روی شما است. اول اینکه که از خیر اضافه بار بگذرید یا اینکه به ‎ازای هر کیلوگرم اضافه بار، هزینه‌ای را به فرودگاه بپردازید. به همین دلیل است که همواره توصیه می‌شود حدودا دو تا سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضرشوید تا در صورت ایجاد چنین مشکلات ناخواسته‌ای، فرصت کافی برای تحویل بار و بیمه مسافرتی نیز داشته‌باشید.

حرف حساب ایرلاین‌های وطنی چیست؟

حرف حساب ایرلاین‌های وطنی چیست؟

تقریباً تمامی ایرلان‌های وطنی فارغ از دولتی یا خصوصی سیاست‌گذاری‌های مشخصی در این زمینه دارند، اما تنها ایرلاین ایران ایر است که به نوعی استثنا محسوب می‌شود. درادامه میزان بار مجاز جهت حمل در ایرلاین‌های داخلی به صورت جداگانه عبارتنداز:

ایرلاین زاگرس

حرف حساب ایرلاین‌های وطنی چیست؟

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۰ کیلوگرم.

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس تجاری: ۳۰ کیلوگرم.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

ایرلاین کاسپین

ایرلاین کاسپین

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۰ کیلوگرم.

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس تجاری: ۳۰ کیلوگرم.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

ایرلاین قشم ایر

ایرلاین قشم ایر

حداکثر میزان بار مجاز جهت حمل: ۲۰ کیلوگرم.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

ایرلاین تابان

ایرلاین تابان

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۰ کیلوگرم.

مقدار بار مجاز جهت حمل در سطح بیزینس: ۳۰ کیلوگرم.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

ایرلاین ماهان

ایرلاین ماهان

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۰ کیلوگرم.

مقدار بار مجاز جهت حمل در سطح بیزینس: ۳۰ کیلوگرم.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

ایرلاین کیش ایر

ایرلاین آسمان

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۰ کیلوگرم.

مقدار بار مجاز جهت حمل در سطح بیزینس: ۳۰ کیلوگرم.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

ایرلاین آسمان

ایرلاین آسمان

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۰ کیلوگرم.

مقدار بار مجاز جهت حمل در سطح بیزینس: ۳۰ کیلوگرم.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

ایرلاین آتا

ایرلاین آتا

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۰ کیلوگرم.

مقدار بار مجاز جهت حمل در سطح بیزینس: ۳۰ کیلوگرم.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

ایرلاین ایران ایر

 ایرلاین ایران ایر

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۰ کیلوگرم.

مقدار بار مجاز جهت حمل در سطح بیزینس: ۳۰ کیلوگرم.

میزان بار مجاز جهت حمل برای کودکان: ۱۰ کیلوگرم.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

حالا هزینه اضافه بار چقدره؟

هزینه اضافه بار چقدره؟

حال که دانستیم سیاست‌گذاری‌های شرکت‌های خصوصی و دولتی هواپیمایی در کشور در خصوص میزان بار حمل‌شده چقدراست، این سوال مهم به وجود می‌آید که درصورت وجود اضافه بار، نرخ و هزینه آن چگونه تعیین می‌شود. پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش باید به این نکته توجه‌داشت که نرخ اضافه بار به متغیرهای فراوانی نظیر قیمت‌‌ بلیط، زمان پرواز، کلاس پرواز، وزن و تعداد بار حمل‌شده بستگی‌دارد. دراین میان حتی نوع و شکل بسته‌بندی نیز ممکن‌است مشمول هزینه اضافه بار شود. ورای این نکات فرمول کلی جهت تعیین نرخ اضافه بار برابراست با یک درصد قیمتبلیط هواپیمابه ازای هر کیلوگرم اضافه بار. برای فهم بهتر مسئله فرض‌کنید که مثلاً ۱۰ کیلوگرم اضافه بار دارید، پس باید به اندازه ۱۰ درصد از قیمت بلیط خود هزینه اضافه بار پرداخت‌کنید. اما باز هم توجه داشته‌باشید که این درصد در برخی از ایرلاین‌ها ممکن‌است بیشتر یا کمترشود. جدای از شرایط عادی، حمل حیوانات خانگی یا لوازم ورزشی به صورت جداگانه حساب‌شده و مجدداً هزینه اضافه بار به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

محدودیت حمل بار در پروازهای خارجی چقدره؟

محدودیت حمل بار

حال تصورمی‌کنیم که گَنگ شما آنقدر بالا است که در بلاد خارجه از این کشور به آن کشور با ایرلاین‌های درجه یک به مسافرت و گشت‌وگذار مشغول‌هستید. دراین وضعیت برای فهم این موضوع که دقیقاً مقدار بار مجاز جهت حمل در مسافرت هوایی تا چه میزان است، در درجه اول باید این مسئله را در نظربگیرید که حداکثر بار مجاز در سفر به کشورهای جهان سوم همچون خاورمیانه و دول صنعتی مانند ایالات متحده امریکا فرق می‌کند و دوما در زمان تهیه بلیط میزان بار مجاز هر ایرلاین قید می‌شود.

حرف حساب ایرلاین‌های خارجی چیست؟

محدودیت حمل بار

بعد از بیان سیاست‌گذاری‌های مجاز جهت حمل بار توسط ایرلاین‌های داخلی، با رعایت انصاف و اعتدال نوبت به ایرلاین‌های خارجی می‌رسد که درادامه هریک به تفکیک عبارتنداز:

شرکت هواپیمایی ایرفرانس کا ال ام

شرکت هواپیمایی ایرفرانس کا ال ام

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۳ کیلوگرم.

۲ چمدان و مقدار بار مجاز جهت حمل در سطح بیزینس: ۳۲ کیلوگرم.

۳ چمدان و میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس درجه یک: ۳۲ کیلوگرم.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

شرکت هواپیمایی ترکیش ایر

شرکت هواپیمایی ترکیش ایر

 میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۰ کیلوگرم.

مقدار بار مجاز جهت حمل در سطح بیزینس: ۳۰ کیلوگرم.

محدودیتی در تعداد چمدان‌های حمل‌شده توسط این ایرلاین وجود‌ندارد.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

شرکت هواپیمایی قطر و امارات

شرکت هواپیمایی قطر و امارات

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم.

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس تجاری: ۴۰ کیلوگرم.

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس درجه یک: ۵۰ کیلوگرم.

محدودیت خاصی در تعداد چمدان‌های قابل حمل‌ در این ایرلاین‌ها وجود‌ندارد.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت هانزا

Lufthansa

۱ چمدان و میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۳ کیلوگرم.

۲ چمدان و میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس پریمویم اقتصادی: ۲۳ کیلوگرم.

۲ چمدان و مقدار بار مجاز جهت حمل در سطح بیزینس: ۳۲ کیلوگرم.

۳ چمدان و میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس درجه یک: ۳۲ کیلوگرم.

همراه داشتن بار بیشتر مشمول هزینه اضافه بار خواهد‌شد.

میزان مخارج اضافه بار در ایرلاین های خارجی چقدره؟

میزان مخارج اضافه بار در ایرلاین های خارجی چقدره؟

تمام آنچه که درخصوص تخمین قیمت اضافه بار و تعیین هزینه آن درخصوص ایرلاین‎‌های داخلی بیان‌شد برای ایرلاین‌های خارجی نیز صدق می‌کند. اما یافتن اطلاعات تکمیلی دست خودتان رو می‌بوسد  و باید به وب سایت رسمی شرکتی که قصد تهیه بلیط از آن را دارید، مراجعه‌کنید و اطلاعات مربوط به حد بار مجاز و نرخ تعیین آن را به دست آورید. البته در قسمت “baggage weight” بلیط تهیه‌شده نیز این اطلاعات درج می‌شود. درنهایت امر پیشنهاد می‌شود که پیش از عزیمت به فرودگاه اولاً چمدان‌های خود را وزن‌کنید و حتماً ۲ الی ۳ ساعت سریع‌تر به فرودگاه بروید تا درصورت ورود به پروسه پرداخت هزینه اضافه بار، با مشکلی روبرونشوید. جدای از تمام این مسائل دریک شمای کلی ایرلاین‌های ایرانی در پروازهای خارج از کشور معمولاً به ازای هر کیلوگرم اضافه بار، ۱۵ یورو دریافت می‌کنند که این قیمت مجدداً باتوجه به کشور مقصد متفاوت‌است.

بار دستی و اصلی چه فرقی باهم دارند؟

بار دستی و اصلی چه فرقی باهم دارند؟

همان‌گونه که از نام بار دستی پیدا است، توسط مسافر و به صورت دستی حمل می‌شود و به فضای کابین هواپیما راه پیدا می‌کند. البته همراه‌داشتن بار دستی قاعده و قانون خود را دارد و هر شرکت هواپیمایی ابعاد و حجم خاصی را درنظرمی‌گیرد. به همین دلیل توصیه موکد می‌شود که فقط اشیا گران‌بها یا وسایل شخصی قابل حمل تحت عنوان بار دستی به وسیله مسافر به فضای کابین هواپیما حمل‌شود.

ابعاد و اندازه بار دستی چقدره؟

ابعاد و اندازه بار دستی چقدره؟

در یک شمای کلی طول، عرض و ارتفاع بار دستی به ترتیب عبارتند از ۵۶، ۴۵ و ۲۵ سانتی‌متر. دلیل انتخاب این ابعاد این است که بار دستی باید در فضای بالای صندلی به نحو احسنت قرارگیرد. درخصوص وزن آن نیز باید گفت که هر ایرلاین مجدداً سیاست‌گذاری‌های خاص خود را دارد اما در کل میزان مجاز حمل بار دستی کلاس‌های پروازی متفاوت عبارتنداز:

  • میزان مجاز حمل بار دستی در کلاس اقتصادی: ۵ تا ۷ کیلوگرم.
  • میزان مجاز حمل بار دستی در کلاس تجاری یا درجه یک: معمولاً تا ۱۵ کیلوگرم.

حجم بار دستی مجاز در پروازهای داخلی چقدره؟

ابعاد و اندازه بار دستی چقدره؟

 فارغ از اینکه شرکت هواپیمایی دولتی یا خصوصی را انتخاب می‌کنید میزان حجم بار دستی در پروازهای داخلی عبارتنداز:

  • میزان بار دستی مجاز برای تمامی ایرلاین‌ها: ۵ کیلوگرم
  • میزان بار دستی مجاز برای تمامی ایرلاین‌ها در کلاس تجاری: ۷ کیلوگرم

کلام آخر

با توجه به تمام آنچه که گفته‌شد می‌توانید بر این هفت خوان رستم که همانا هزینه اضافه بار است، غلبه‌کنید. اما به یاد داشته‌باشید که به هیچ عنوان وقت را برای رفتن به فرودگاه هدرندهید و در صورتی که احتمال می‌دهید اضافه باری همراه خود دارید، حتما ۲ الی ۳ ساعت زودتر در فرودگاه حاضرشوید. از قبل هزینه اضافه بار و نحوه تعیین آن را در وب سایت رسمی کمپانی ایرلاینی که بلیط از آنجا خرید‌کرده‌اید، چک‌کنید. درنهایت امر در صورت همراه‌داشتن بار دستی به هیچ عنوان اشیاء نوک‌تیز و خطرناک را در بار دستی قرارندهید و تنها لوازم قیمتی مانند پول، طلا و لپ تاپ شخصی را همراه خود داشته‌باشید، تا خیال شما در سفر راحت‌باشد.

سوالات پرتکرار

نهایت بار قابل حمل در مسافرت هوایی چقدر است؟

در کلاس اقتصادی و بیزینس: ۲۰ کیلوگرم.
در کلاس درجه یک: ۵۰ کیلوگرم.

میزان بار مجاز قابل حمل در ایرلاین‌های داخلی چقدراست؟

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: ۲۰ کیلوگرم.
مقدار بار مجاز جهت حمل در سطح بیزینس: ۳۰ کیلوگرم.

فرمول کلی تعیین هزینه اضافه بار در ایرلاین‌های داخلی چیست؟

فرمول کلی جهت تعیین نرخ اضافه بار برابراست با یک درصد قیمت بلیط به ازای هر کیلوگرم اضافه بار.

میزان بار مجاز قابل حمل در ایرلاین‌های خارجی چقدراست؟

میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس اقتصادی: بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم.
مقدار بار مجاز جهت حمل در سطح بیزینس: ۳۲ تا ۴۰ کیلوگرم.
میزان بار مجاز جهت حمل در کلاس درجه یک: ۳۲ تا ۵۰ کیلوگرم.

هزینه کلی اضافه بار ایرلاین‌های داخلی به مقصد خارج از کشور پروازمی‌کنند، چقدراست؟

به ازای هر کیلوگرم اضافه بار، ۱۵ یورو

نهایت بار دستی قابل حمل در پروازهای داخلی چقدراست؟

میزان بار دستی مجاز برای تمامی ایرلاین‌ها: ۵ کیلوگرم.
حجم بار دستی مجاز اعلام‌شده برای همه کمپانی‌های ایرلاین‌ در سطح بیزینس: ۷ کیلوگرم.

نهایت بار دستی قابل حمل در پروازهای خارجی چقدراست؟

میزان مجاز حمل بار دستی در کلاس اقتصادی: ۷ تا ۸ کیلوگرم.
مقدار مجاز اعلام‌شده حمل بار دستی در دو سطح تجاری و درجه یک: ۸ تا ۱۵ کیلوگرم.

هزینه اضافه بار و میزان بار مجاز ایرلاین‌ها چقدر است؟

میزان بار مجاز و هزینه اضافه بار یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسافران در پروازهای داخلی و خارجی است. یعنی فرقی ندارد که مقصد شما کجاست، اگر بار شما از میزان مجاز بیشتر باشد، با مشکل روبه‌رو می‌شوید و باید هزینه اضافی پرداخت کنید. این موضوع برای دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند مساله بزرگ‌تری است چون نیاز دارند که بار بیشتری همراه خودشان ببرند.

در هر پرواز مسافران می‌توانند بسته به کلاسی که انتخاب کردند، حجم بار مجاز مشخصی همراه ببرند. یعنی اگر کلاس پرواز شما اکونومی است میزان بار کمتری می‌توانید نسبت به کلاس بیزینس یا فرست کلاس ببرید. هرچه کلاس پروازی شما بهتر باشد بر حجم بار مجازتان نیز اضافه خواهد شد.

اگر می‌خواهید بار قابل‌توجهی با خود در پرواز به همراه داشته باشید، باید اطلاعات خودتان را در این زمینه کامل کنید. داشتن اطلاعات در این زمینه به شما کمک می‌کند که حداکثر بار مجاز در پروازهای داخلی و خارجی را بدانید و بتوانید هزینه اضافه بار را محاسبه کنید. در این مطلب از مجله گردشگری علی‌بابا، همه نکاتی که باید درباره این موضوع بدانید جمع‌آوری شده است. بنابراین تا پایان این مطلب ما را همراهی کنید.

میزان بار مجاز در پروازهای داخلی چقدر است؟
تمامی ایرلاین‌های داخلی میزان بار مجاز خود را در کلاس اکونومی ۲۰ کیلوگرم و در کلاس بیزنس ۳۰ کیلوگرم در نظر گرفته‌اند.
میزان بار مجاز در پروازهای خارجی چقدر است؟
حداکثر بار مجاز در ایرلاین‌های خارجی بستگی به نوع ایرلاین دارد. شرکت KLM و لوفت‌هانزا بار مجاز در کلاس اکونومی را ۲۳ کیلوگرم و در کلاس بیزنس و فرست ۳۲ کیلوگرم اعلام کرده‌اند. اما ترکیش ایر بار مجاز در کلاس اکونومی را ۲۰ کیلوکرم و در بیزنس کلاس ۳۰ کیلوگرم تعیین کرده است.
آیا اضافه بار جریمه دارد؟
اگر حجم بار شما از حداکثر بار مجاز بیشتر شود، باید هزینه اضافه بار پرداخت کنید که معمولا این هزینه برای هر کیلوگرم اضافه برابراست با یک درصد از قیمت بلیط خریداری شده.

میزان بار مجاز در پروازهای داخلی

میزان بار مجاز در هر شرکت هواپیمایی به دو شیوه محاسبه می‌شود؛ یا براساس وزن و یا براساس تعداد بسته‌ها. البته معمولا محاسبه بار مجاز براساس وزن انجام می‌گیرد. این را هم بدانید که کلاس پرواز در تعیین حداکثر بار مجاز نقش دارد.

میزان بار مجاز

عکس از: سایت Alibaba

حالا چندتا از ایرلاین‌های داخلی را نام برده و حداکثر بار مجاز در هرکدام را مشخص می‌کنیم.

ایرلاین زاگرس

زاگرس اولین ایرلاینی است که می‌خواهیم درباره آن صحبت کنیم. حداکثر بار مجاز در این ایرلاین در اکونومی کلاس ۲۰ کیلوگرم و در بیزینس کلاس ۳۰ کیلوگرم است. تحویل بار بیشتر از این میزان شامل هزینه اضافه بار می‌شود.

هواپیمایی زاگرس

عکس از: سایت Nasimonline

ایرلاین کاسپین

ایرلاین کاسپین هم مثل دو ایرلاین قبلی حجم بار مجاز خود را در کلاس اکونومی برابر با ۲۰ و در کلاس تجاری برابر با ۳۰ کیلوگرم تعیین کرده است.

ایرلاین قشم ایر

از شرکت‌های هواپیمایی پرکار، ایرلاین قشم ایر است. همه کسانی که با این شرکت سفر کرده‌اند می‌دانند که حداکثر بار مجاز ۲۰ کیلوگرم است و مسافرینی که بیشتر از این میزان بار داشته باشند باید هزینه اضافه بار پرداخت کنند.

ایرلاین تابان

ایرلاین تابان یک شرکت هواپیمایی خصوصی است اما از قوانین شرکت‌های هواپیمایی دولتی تابعیت می‌کند. پس در این ایرلاین هم حجم بار مجاز در اکونومی کلاس ۲۰ و برای بیزینس کلاس ۳۰ کیلوگرم است.

هواپیمایی تابان

عکس از: سایت Freena

ایرلاین ماهان

هواپیمایی ماهان هم از شرکت‌های دیگر جا نمانده و میزان باری که مسافران مجاز هستند حمل کنند را در کلاس اکونومی برابر با ۲۰ کیلوگرم و در بیزینس کلاس برابر با ۴۵کیلوگرم تعیین کرده است.

ایرلاین کیش ایر

شرکت هواپیمایی کیش ایر هم مثل تمامی ایرلاین‌های ایرانی، در کلاس اقتصادی ۲۰ کیلوگرم و در کلاس تجاری ۳۰ کیلوگرم را را مجاز اعلام کرده است.

ایرلاین آسمان

از محبوب‌ترین و معروف‌ترین ایرلاین‌های داخلی ایرلاین آسمان است که مسافران زیادی را در شهرهای داخلی ایران جابه‌جا می‌کند. این شرکت برای مسافران خود میزان بار مجاز را در اکونومی کلاس ۲۰ کیلوگرم و در بیزینس کلاس ۳۰ کیلوگرم تعیین کرده است.

میزان بار مجاز

عکس از: سایت Irannihon

ایرلاین آتا

مقدار بار مجازی که ایرلاین آتا برای مسافرین خود در نظر گرفته و تا آن میزان هزینه اضافه بار به مسافران تعلق نمی‌گیرد، برای بلیط‌های کلاس اقتصادی ۲۰ کیلوگرم و برای بلیط‌های کلاس تجاری ۳۰ کیلوگرم است. پس با خیال راحت می‌توانید این پرواز را انتخاب کنید.

ایرلاین ایران ایر

اما شناخته‌شده‌ترین شرکت هواپیمایی در کشور ما، ایرلاین ایران ایر است. اگر تاحالا سفر هوایی را تجربه کرده باشید حتما با این ایرلاین آشنایی دارید. در این ایرلاین نیز محدودیت حمل بار وجود دارد و این محدودیت براساس نوع صندلی و کلاس هواپیما و وکوچک یا بزرگسال بودن مسافر تعیین می‌شود. محدودیت حمل بار برای هر بزرگسال در کلاس اکونومی ۲۰ کیلوکرم و در کلاس بیزینس ۴۵ کیلوگرم است.

کودکان نیز در پروازهای این شرکت هواپیمایی اجازه دارند که به میزان ۱۰ کیلوگرم بار داشته باشند.

ایرلاین ایران ایر

عکس از: سایت Kite

هزینه اضافه بار در پروازهای داخلی

سوالی که برای همه ما ممکن است به وجود بیاید این است که اگر اضافه بار داشتیم، هزینه اضافه بار در پروازهای داخلی چگونه محاسبه می‌شود؟ اجازه دهید جواب این سوال را این‌گونه بدهم: همان‌طور که در بالا هم اشاره کردم، تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی میزان بار مجاز خود را در کلاس اکونومی ۲۰ کیلوگرم اعلام کرده‌اند. حالا اگر کسی بخواهد بیشتر از این میزان بار حمل کند باید هزینه اضافه‌تری پرداخت کند.

هزینه بار اضافه بستگی قیمت بلیط، طول پرواز، کلاس پرواز، وزن و تعداد بسته‌ها دارد. معمولا برای محاسبه هزینه اضافه، به ازای هر یک کیلوگرم بار اضافه، مبلغی مشخص می‌کنند. البته امکان دارد که شکل بسته‌بندی بار شما به صورتی باشد که مشمول هزینه اضافی شود.

میزان بار اضافه

عکس از: سایت Tehran Times

اما به طور کلی باید گفت که مبلغ هزینه بار اضافه برابر است با ۱ درصد قیمت بلیط به ازای هر کیلوگرم بار اضافه. یعنی اگر شما ۵ کیلوگرم اضافه بار داشته باشید، باید به اندازه ۵درصد قیمت بلیط خودتان را به عنوان هزینه بار اضافه پرداخت کنید. در هر ایرلاین این درصد ممکن است کمتر یا بیشتر شود.

البته به این نکته هم توجه کنید که بعضی از ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی شرایط مخصوصی برای بارهایی مثل حیوانات خانگی و یا لوازم ورزشی دارند. معمولا این بارها به طور جدا محسابه شده و هزینه اضافه بار به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

میزان بار مجاز در پروازهای خارجی

حالا که محدودیت حمل بار در پروازهای داخلی را برای شما گفتم، خوب است که محدودیت بار مجاز در پروازهای خارجی را هم بررسی کنیم چون معمولا در پروازهای خارجی این موضوع مساله بزرگ‌تری نسبت به پروازهای داخلی است.

میزان بار اضافه

عکس از: سایت Cntraveler

بعضی از شرکت‌های هواپیمایی محدودیت بار خود را براساس مقصد تعیین می‌کنند، به این معنی که مثلا بار مجاز در سفر به خاورمیانه با بار مجاز در سفر به آمریکا فرق دارد. بهترین کار این است که در زمان تهیه بلیط، میزان بار مجاز در آن ایرلاین را بررسی کنید. معمولا هم بر روی بلیط‌ها حداکثر بار مجاز نوشته می‌شود. در ادامه برای اطلاعات بیشتر شما، حداکثر بار مجاز در برخی از ایرلاین‌های خارجی را نام می‌بریم.

شرکت هواپیمایی KLM

حداکثر بار مجاز در این شرکت هواپیمایی در کلاس اقتصادی معادل ۲۳ کیلوگرم است و در کلاس تجاری این حداکثر به دو چمدان که باید در مجموع ۳۲ کیلوگرم باشند، می‌رسد. مسافران در فرست کلاس می‌توانند ۳ چمدان با حداکثر وزن ۳۲ کیلوگرم به همراه داشته باشند.

شرکت هواپیمایی ترکیش ایر

شرکت هوایپیمایی ترکیش ایر حداکثر بار مجاز در پرواز کلاس اکونومی ۲۰ کیلوگرم و در پرواز کلاس بیزینس ۳۰ کیلوگرم اعلام کرده است. پس حتما در زمان تهیه بلیط، به مقررات محدودیت بار شرکت هواپیمایی توجه کنید. شرکت ترکیش ایر محدودیتی از لحاظ تعداد چمدان اعلام نکرده و فقط اعلام کرده که مجموع بار باید به میزان مجاز باشد. درصورتی که حجم بار از میزان مجاز بیشتر شود، مسافر باید هزینه اضافه بار پرداخت کند.

میزان بار اضافه

عکس از: سایت Dailysabah

شرکت هواپیمایی قطر و امارات متحده عربی

اگر شرکت هواپیمایی قطر را برای پروازهای خارجی خود انتخاب می‌کنید باید در مورد حداکثر بار مجاز آن آگاه باشید. شرکت هواپیمایی قطر یا امارات متحده عربی محدودیتی از لحاظ تعداد چمدان ندارد فقط اعلام کرده است که در کلاس اکونومی بستگی به درجه آن حداکثر بار مجاز از ۲۵ الی ۳۰ کیلوگرم است. این حداکثر در بیزینس کلاس به ۴۰ کیلوگرم و در فرست کلاس به ۵۰ کیلوگرم می‌رسد.

این نکته را خدمت شما عزیزانی که در حال مطالعه مجله گردشگری علی‌بابا هستید بیان کنیم که بعضی از شرکت‌های هواپیمایی مخصوصا شرکت‌های اروپایی و بعضی پروازهای مالزی و تایلند هزینه بار را از هزینه بلیط جدا کرده‌اند. یعنی چه؟

یعنی اینکه وقتی شما از آن شرکت بلیط می‌خرید فقط می‌توانید مقدار مشخصی بار دستی به داخل کابین هواپیما ببرید و اگر بخواهید بار بیشتری به همراه داشته باشید، باید هزینه‌ای جداگانه پرداخت کنید. این نوع بلیط بیشتر برای سفرهای اقتصادی که مسافر بار زیادی با خود به همراه ندارد مناسب است.

شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا

اگر می‌خواهید از طریق شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا به جایی سفر کنید، باید مقدار بار مجاز در این شرکت را بدانید. حداکثر بار مجاز در این شرکت هواپیمایی در اکونومی کلاس یک چمدان ۲۳ کیلوگرمی و در پریمیوم اکونومی ۲ چمدان با مجموع ۲۳ کیلوگرم مجاز است.

میزان بار اضافه

عکس از: سایت Lufthansa

در کلاس بیزنس لوفت هانزا، بار مجاز دو چمدان است که باید در مجموع ۳۲ کیلوگرم باشند. در فرست کلاس هم حداکثر بار مجاز ۳۲ کیلوگرم است اما مسافران می‌توانند آن را در ۳ چمدان تقسیم کنند.

هزینه اضافه بار در پروازهای خارجی

حتما قبل از آنکه به فرودگاه بروید تا سفر خود را شروع کنید، وارد سایت شرکت هواپیمایی مربوطه شوید و اطلاعات مربوط به میزان بار مجاز و هزینه اضافه بار را به دست آورید. البته این اطلاعات در قسمت «baggage weight» بلیط هم نوشته شده و می‌توانید به آن سر بزنید.

حالا که درمورد محدودیت‌های حمل بار شرکت هواپیمایی خود اطلاعات کافی را به دست آوردید، چمدان‌های خود را وزن کنید تا مطمئن شوید وزن آن بیشتر از حد مجاز نباشد. درصورتی که اضافه بار داشتید حتما زودتر به فرودگاه بروید تا با مشکلی مواجه نشوید.

میزان بار مجاز

عکس از: سایت Newyork Times

پیشنهاد می‌کنیم که برای آنکه از هزینه بار اضافه به صورت دقیق باخبر شوید با آژانس مسافرتی خود و یا شرکت هواپیمایی که از آن بلیط خریدید تماس بگیرید و از آن‌ها سوال کنید. ایرلاین‌های ایرانی در پروازهای خارجی معمولا برای هر کیلوگرم بار اضافه ۱۵ یورو دریافت می‌کنند. این قیمت ممکن است در مقاصد مختلف فرق کند پس حتما اطلاعات دقیق به دست آورید.

تفاوت بار دستی با بار اصلی چیست؟

بیشترین سوالی که مسافران ممکن است داشته باشند این است که بار اصلی چه فرقی با بار دستی دارد؟ اصلا بار دستی چیست؟ جواب این سوال بسیار ساده است. هر مسافری این اجازه را دارد که به جز باری که تحویل قسمت بار هواپیما می‌دهد، وسایلی را به عنوان بار دستی با خودش به کابین هواپیما ببرد. این بار دستی باید ابعاد و حجم خاصی داشته باشد که در هر ایرلاین ممکن است متفاوت باشد.

توصیه مجله گردشگری علی‌بابا این است که مسافران چه در پروازهای داخلی و چه در پروازهای خارجی بار زیادی را با خود به کابین نبرند و فقط وسایل مهمی مثل لپ تاپ، مدارک مهم و اشیای گران قیمت را به عنوان بار دستی همراه داشته باشند.

بار هواپیما

عکس از: سایت Forbes

اگر می‌خواهید با هواپیما به جایی سفر کنید بهتر است حتما درباره بار دستی مجاز برای بردن به داخل کابین اطلاعات دقیق به دست بیاورید چون نداشتن اطلاعات امکان دارد باعث شود که قسمتی از بار خود را به ناچار تحویل بار هواپیما داده و اگر از میزان بار مجاز فراتر رود، مجبور شوید هزینه اضافه بار پرداخت کنید.

به صورت کلی طول و عرض و ارتفاع بار دستی نباید بیشتر از ۵۶، ۴۵ و ۲۵ سانتی‌متر بیشتر باشد تا بتوان آن را در محفظه‌ای که بالای هر صندلی قرار دارد، جا داد. همچنین وزن این بار باید بین ۵ تا ۷ کیلوگرم باشد که البته میزان وزن آن به ایرلاینی که شما انتخاب کردید و همچنین کلاس پروازتان بستگی دارد.

پس اگر می‌خواهید باری بیشتر از مقدار بار مجاز با خود به داخل کابین ببرید، به کلاس پرواز انتخابی‌تان دقت کنید. چون که در پروازهای بیزنس کلاس یا فرست کلاس می‌توانید بار دستی بیشتری تا ۱۵ کیلوگرم به همراه ببرید. این را هم خوب است بدانید که گاهی هزینه بار اضافه در پرازهای اکونومی بیشتر از بلیط بیزنس یا فرست کلاس می‌شود، پس به خوبی در این باره تحقیق کنید.

بار مجاز هواپیما

عکس از: سایت Quartz

این را هم به خاطر داشته باشید که بار دستی را اصلا نباید جلوی پای خود یا زیر صندلی بگذارید چون برای خروج اضطراری مشکل ایجاد می‌کند.

میزان بار دستی مجاز در پروازهای داخلی

میزان بار دستی مجاز در پروازهای داخلی در همه ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی یکسان اعلام شده و مسافران در تمامی ایرلاین‌ها فقط اجازه دارند به میزان ۵ کیلوگرم بار دستی به همراه خود داشته باشند. پس فرقی ندارد که ایرلاین ماهان را انتخاب می‌کنید یا ایران ایر. میزان بار دستی در پروازهای بیزنس کلاس به ۷ کیلوگرم می‌رسد.

میزان بار دستی مجاز در پروازهای خارجی

ایرلاین اروپایی KLM میزان بار دستی مجاز را برای پروازهای کلاس اکونومی ۷ کیلوگرم و برای کلاس بیزنس ۱۵ کیلوگرم اعلام کرده است. شرکت هواپیمایی ترکیش ایر هم میزان بار دستی مجاز را برای همه کلاس‌های پروازی خود ۸ کیلوگرم اعلام کرده است. شرکت لوفت‌هانزا و قطرایر و امارات هم مثل KLM میزان بار مجاز دستی را در کلاس اکونومی ۷ کیلوگرم و در بیزنس کلاس و فرست کلاس ۱۵ کیلوگرم درنظر گرفته‌اند.

میزان بار مجاز

عکس از: سایت Newyork Times

اگر می‌خواهید بدانید چه وسایلی را نباید در بار دستی خود به داخل کابین ببرید، باید بگوییم که از بردن وسایل نوک تیز و لبه دار مانند ناخن‌گیر و سوهان ناخن، عطر و اسپری، مایعات و غیره خودداری کنید و تنها وسایل گران‌بها مثل طلا و پول نقد، کارت اعتباری و مدارک شناسایی، لپ تاپ و موبایل خود را به همراه داشته باشید تا در طول سفر خیالتان از بابت این وسایل راحت باشد.

و درنهایت…

در این مقاله از مجله گردشگری علی‌بابا سعی کردیم تا اطلاعات مفیدی درباره حداکثر بار مجازی که می‌توانید در پروازهای داخلی و خارجی به همراه خودتان ببرید و همچنین نرخ هزینه اضافه بار به شما بدهیم. به امید آنکه این اطلاعات برای شما مفید باشد. پیشنهاد می‌کنیم حتما قبل از آنکه سفر خود را با هواپیما شروع کنید این مطلب را مطالعه کنید تا اطلاعاتتان کامل شود و به مشکلی بر نخورید.

منبع: علی بابا

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت