انواع ویزای آمریکا

انواع ویزای آمریکا

انواع مختلف ویزای آمریکا

ویزای B۲ : به منظور بازدید اماکن تفریحی ، ملاقات دوستان و خویشاوندان و یا معالجه و درمان پزشکی (توریست)
ویزای B۱ : به منظور شرکت در یک جلسه کاری ، کنگره و کنفرانس و یا گذراندن یک دوره آموزشی کوتاه مدت (بیزنس ویزیتور)
ویزای F۱ : به منظور تحصیل در دانشگاه ها و موسسات علمی (دانشجو)
ویزای F۲ : متقاضیان ویزای F۱ می توانند همسر و فرزند زیر ۲۱ سال خود را نیز همراه خود به آمریکا ببرند.
ویزای J۱ : به منظور شرکت در دوره آموزشی طولانی مدت (بیش از ۶ ماه) ، تحقیقات علمی و یا فرصت مطالعاتی (Exchange Visitor یا دانشجوی تبادلاتی)
ویزای J۲ : متقاضیان ویزای J۱ نیز می توانند همانند دانشجویان، همسر و فرزند زیر ۲۱ سال خود را همراه خود به آمریکا ببرند.
ویزای M۱ : به منظور گذراندن دوره های عملی فنی حرفه ای و هنری (هنرجو)
ویزای K۱ : متقاضی ویزای نامزدی یا ازدواج آمریکا
ویزای E۲ : برای سرمایه گذاری در آمریکا
ویزای H۱B : جهت کار کردن در آمریکا (در صورتیکه از یکی از سازمان ها یا شرکت های آمریکایی دعوت به کار شده باشید)
ویزای H۲A : جهت کشاورزان فصلی
ویزای H۲B : برای کارگران موقت
ویزای H۳ : جهت آموزش کودکان معلول
ویزای L : کار در شعبه آمریکایی شرکتی که هم اکنون در آن مشغول به کار هستید
ویزای O : ویزای افرادی با توانایی های خارق العاده
ویزای P۱ : ورزشکارانی که قصد شرکت در مسابقه را دارند
ویزای P۲ : هنرمندان مبادلاتی
ویزای P۳ : هنرمندانی که قصد اشاعه یا نمایش هنر خود را دارند
ویزای Q۱ : افرادی که قصد شرکت در برنامه فرهنگی بین المللی را دارند

مشاوره رایگان