پیکاپ ویزای آمریکا

پیکاپ ویزای آمریکا

پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان

 • ویزای توریستی : اصل پاسپورت ، برگه زرد سفارت ، فرم DS160 ، نام کاربری و پسورد حساب کاربری وقت سفارت (courier) ، پرینت ایمیل دریافتی از سفارت ، دوقطعه عکس 5 در 5
 • ویزای دانسجویی : اصل پاسپورت ، برگه زرد سفارت ، فرم DS160 ، فرم I20
 • ویزای کاری : اصل پاسپورت ، کپی دعوتنامه شغلی
 • ویزای 2012 به قبل : اصل پاسپورت ، اصل برگه زرد یا صورتی

— مدت زمان آماده شدن پرونده ها بین 1 تا 2 هفته کاری می باشد —


پیکاپ ویزای آمریکا از آنکارا (ترکیه)

 • ویزای دانشجویی : گذرنامه امضا شده ، برگه DS160 ، برگه وقت سفارت آمریکا، وکالت نامه محضری ، شناسنامه ، ایمیل سفارت ، فرم I20
 • ویزای توریستی :  گذرنامه امضا شده ، برگه DS160 ، برگه وقت سفارت ، وکالت نامه محضری ، شناسنامه ، ایمیل سفارت

پیکاپ ویزای آمریکا از دبی (امارات متحده عربی)

 • ویزای دانشجویی آمریکا : پاستورت امضا شده ، وکالت نامه ، نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت ، ایمیل سفارت آمریکا ، برگه زرد یا صورتی ، فرم I20
 • ویزای توریستی آمریکا : پاستورت امضا شده ، وکالت نامه ، نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت ، ایمیل سفارت آمریکا ، برگه زرد یا صورتی
 • ویزای B1 ، B2 آمریکا : اصل پاسپورت ، برگه زرد یا صورتی سفارت ، وکالت نامه ، برگه تائیدیه قرار ملاقات (APPOINTMENT CONFIRMATION) ، برای ویزای B1 ارسال دعوت نامه کنگره نیز پیشنهاد می شود
 • ویزای F1 ، F2 آمریکا : اصل پاسپورت ، برگه زرد یا صورتی سفارت ، وکالت نامه ، برگه تائیدیه قرار ملاقات (APPOINTMENT CONFIRMATION) ، کپی برگه I-20 ، کپی I-901 ، کپی برگه ADMISSION LETTER ، ایمیل LATE ARRIVAL (در صورت لزوم)
 • ویزای J1 ، J2 آمریکا : اصل پاسپورت ، برگه زرد یا صورتی سفارت ، وکالت نامه ، برگه تائیدیه قرار ملاقات (APPOINTMENT CONFIRMATION) ، کپی برگه DS-2019 یا DS-7002 ، کپی برگه I-901
 • ویزای M1 ، M2 آمریکا : مدارک مورد نیاز مانند مدارک ویزاهای F1 و F2 می باشد
 • ویزای I آمریکا : اصل پاسپورت ، برگه زرد یا صورتی سفارت ، وکالت نامه ، برگه تائیدیه قرار ملاقات (APPOINTMENT CONFIRMATION) ، کپی PRESS ID که توسط کارفرما صادر شده است ، نامه کارفرما که مدت اقامت ، دلیل سفر و موقت یا دائم بودن همکاری را شرح داده باشد
 • ویزای H1-B آمریکا : اصل پاسپورت ، برگه زرد یا صورتی سفارت ، وکالت نامه ، برگه تائیدیه قرار ملاقات (APPOINTMENT CONFIRMATION) ، کپی برگه I-129 ، کپی برگه I-797 ، دعوت نامه شغلی ، APETITION NUMBER
 • ویزای E : اصل پاسپورت ، برگه زرد یا صورتی سفارت ، وکالت نامه ، برگه تائیدیه قرار ملاقات (APPOINTMENT CONFIRMATION) ، کپی برگه I-94

— مدت زمان آماده شدن پرونده ها بین 1 تا 2 هفته کاری می باشد —

مشاوره رایگان