ویزای کار انگلیس

ویزای کار انگلیس

ویزای تجاری انگلیس

اشخاصی که قصد انجام امور کاری همچون شرکت در کنگره ، حضور در نمایشگاه و یا حضور در جلسات تجاری را دارند باید جهت دریافت ویزای تجاری اقدام نمایند. داشتن دعوتنامه برای اخذ این ویزا الزامی میباشد و متقاضی ملزم به تهیه رزرو هتل نیز می باشد مگر اینکه کسی از دوستان و یا آشنایان او در انگلیس زندگی کند و برای متقاضی یک دعوتنامه علاوه بر دعوتنامه تجاری ارسال کنند.

کسانی که جهت شرکت در نمایشگاه یا کنفرانسی در انگلیس ثبت نام کرده اند می توانند از برگه ثبت نام به جای دعوتنامه تجاری استفاده نمایند.

مشاوره رایگان