پیکاپ ویزای انگیس

پیکاپ ویزای انگیس

پیکاپ ویزای انگیس

ارائه خدمات پیکاپ ویزای انگلیس از آنکارا ، استانبول ، دبی ، ارمنستان و گرجستان

با درخواست ویزای انگلیس شما موافقت شده باشد

۱. ایمیل سفارت : شما ۱۴ روز فرصت دارید تا پاسپورت خود را به سفارت انگلیس تحویل دهید

۲. معنای ایمیل : این ایمیل به معنی این است که به شما ویزا تعلق گرفته است و شما باید تا ۱۴ روز آینده پاسپورت خود را به همراه مدارک به سفارت انگلیس در آنکارا یا استانبول تحویل دهید . مدارکی که باید به همراه پاسپورت به سفارت ارائه دهید

۳. مدارک لازم جهت پیکاپ ویزا : اصل گذر نامه , اصل رسید سفارت , وکالتنامه امضا شده , کپی ایمیل سفارت

۴. جواب ایمیل از سفارت : این مدارک بعد از دریافت به آنکارا و استانبول ارسال خواهد شد و پس از یک روز وارد سفارت انگلیس می شود بعد از ۱۵ الی ۲۰ روز کاری سفارت مجددا به مسافر ایمیل ارسال خواهد کرد که مدارک شما آماده تحویل است. پس ازدریافت این ایمیل پاسپورت ظرف یک هفته در تهران تحویل مسافر خواهد شد.

۵. مدارک پیکاپ : اسکن رسید بارکد دار سفارت انگلیس , اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی

مدارک پیکاپ ویزای انگلیس

  • اصل گذر نامه
  • اصل رسید سفارت
  • وکالتنامه امضا شده
  • کپی ایمیل سفارت

با درخواست ویزای انگلیس شما موافقت نشده باشد

۱. ایمیل سفارت : مدارک شما تا ۳ روز آینده آماده پیکاپ هستند

۲. معنای ایمیل : این ایمیل رسیده  به این معنی است که ویزا به شما تعلق نگرفته است و تا سه روز آینده می تواند مدارکی که به سفارت انگلیس ارائه کرده اید را از سفارت تحویل بگیرد برای دریافت مدارک در ایران مسافر ملزم به ارائه مدارک زیر می باشد

۳. مدارک لازم جهت پیکاپ : کپی گذرنامه , وکالتنامه امضا شده , رسید سفارت

۴. جواب ایمیل از سفارت : این مدارک بعد از دریافت به آنکارا و استانبول ارسال خواهد شد و پس از یک روز وارد سفارت انگلیس می شود بعد از ۱۵ الی ۲۰ روز کاری سفارت مجددا به مسافر ایمیل ارسال خواهد کرد که مدارک شما آماده تحویل است. پس ازدریافت این ایمیل پاسپورت ظرف یک هفته در تهران تحویل مسافر خواهد شد.

۵. مدارک پیکاپ : اسکن رسید بارکد دار سفارت انگلیس , اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی

مشاوره رایگان