راهنمای اخذ ویزای لوکزامبورگ

راهنمای اخذ ویزای لوکزامبورگ

ویزای شینگن لوکزامبورگ

کشور لوکزامبورگ عضو اتحادیه اروپا و پیمان شنگن می باشد و برای مسافرت به لوکزامبورگ نیاز به ویزا شنگن می باشد . کشور لوکزامبورگ در ایران سفارت ندارد و نزدیکترین سفارت به ایران در شهر آنکارا کشور ترکیه می باشد . در نتیجه برای انجام مصاحبه و انگشت نگاری باید به آنکارا مسافرت کنید .

مشاوره رایگان